Voorstellen

Chaja Joosten Asscher is eigenaar van JA Opvoedadvies. Ze is pedagoog en gecertificeerd video home trainer en opleider. Daarnaast is ze oplossingsgericht geschoold. In 2016 heeft ze een Post HBO systeem therapeutisch medewerker behaald. Ze heeft 10 jaar lang in de jeugdhulpverlening in Amsterdam gewerkt met gezinnen en heeft trainingen aan hulpverleners gegeven. Chaja  wil mensen graag ondersteunen in het ontdekken van hun eigen krachten, zodat ze op een positieve en prettige manier in staat zijn om op te voeden.

JA! Opvoedadvies vindt samenwerking met andere professionals in de geestelijke gezondheidszorg van belang om delen van de begeleiding te kunnen uitbesteden (bijv.psychotherapie), JA! Opvoedadvies werkt hierin samen met verschillende zorgaanbieders, zoals bijv.  www.kien.nu  www.streekkracht.nl nbsp]  www.wolfertincontext.nlen www.praktijksprenger.nl

JA! Opvoedadvies heeft sinds 2018 een samenwerkingsrelatie met het Kind Team Sneek. Hierbij zijn verschillende disciplines betrokken, zoals Top Fysio ( kinderfysiotherapeuten) Ergo Actief ( ergotherapeuten) Carin Pool ( diƫtist) en de spraakboom ( Logepedist). We werken samen en bekijken tijdens de intake welke verschillende disciplines er nodig zijn, zodat we de juiste begeleiding kunnen inzetten.

JA! Opvoedadvies kiest voor huisvesting in een gebouw waar meerdere praktijken gevestigd zijn. Hier vindt maandelijks intervisie plaats.

JA! Opvoedadvies pedagogen en therapeuten  

Marjan van den Berg

Marjan van den Berg is in 1992 afgestudeerd aan de HBO-J (jeugdwelzijnswerk). Sinds 1994 is ze werkzaam in de jeugdhulpverlening. Ze is daar begonnen als groepsleidster en werkt sinds 2000 als ambulant hulpverlener met gezinnen. Daarvoor heeft ze de Post HBO opleiding IAG (Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling) gevolgd. Marjan is gecertificeerd video home trainer en oplossingsgericht geschoold. In de begeleiding die Marjan biedt, vindt ze het belangrijk om op zoek te gaan naar de krachten en mogelijkheden en deze te versterken, zodat men na zo kort mogelijke tijd zelf weer verder kan.

Marten Sprenger

Marten SprengerMarten is systeemtherapeut (NVRG) en provocatief therapeut i.o. Hij heeft als hulpverlener sinds 2000 gewerkt bij diverse afdelingen van de Jeugdhulpverlening, waaronder de crisishulpverlening. Marten is nu onder andere werkzaam in de jeugd en volwassen psychiatrie. Marten werkt vanuit oplossingsgerichte, narratieve en provocatieve therapie. Bij relatie- en gezinsproblemen is systeemtherapie de meest aangewezen vorm van behandeling. In systeemtherapie staat de interactie, communicatie en omgang met elkaar centraal en niet het individu.

Rieda de Bruyn

Rieda de BruynRieda de Bruyn is een enthousiaste video home trainer en geeft pedagogische thuisbegeleiding. Zij werkt praktisch en oplossingsgericht. Zij gaat uit van de kracht van gezinnen, de kracht van de ouders en de kinderen. Rieda heeft ruim 20 jaar ervaring in de jeugdhulpverlening en heeft ervaring met LVB, AD(H)D, ASS, BPS. Rieda is pleeggezin geweest voor kinderen met een verstandelijke beperking.