Visie

We gaan uit van de krachten van de ouders en kinderen, zodat jullie zelfvertrouwen krijgen in het contact met elkaar. Door gewenst gedrag uit te breiden in plaats van ongewenst gedrag in stand te houden, zal het gezin zich steeds beter gaan voelen. Eén van de manieren hiervoor is heel bewust de gewenste alternatieven voor het ongewenste gedrag te benoemen. 

Daardoor kom je uit de negatieve spiraal van 'niet doen, afblijven, doe dit niet ' en komt er plaats voor ' je mag wel...' Hierdoor kan je werken aan de JA! in opvoeding. JA! Opvoedadvies wil samen met de ouder werken, om met elkaar tot een betere gezinssituatie te komen. We willen dit graag doen in de veilige thuissituatie voor ouder en kind.