Vergoeding

In 2018 wordt de hulp van JA! Opvoedadvies binnen de jeugdwet vergoed door de gemeentes Sudwest Fryslan, de Fryske Marren, Heerenveen en Leeuwarden als u wordt verwezen door uw buurt/wijkteam, de huisarts of kinderarts.  Of als de opvoedondersteuning deel uit maakt van een behandeling bij een psycholoog of psychiater.  JA! Opvoedadvies heeft provinciaal contracten binnen de specialistische jeugdwet met Sudwest Fryslan, de Fryske Marren, Heerenveen en Leeuwarden.

Indien u geen verwijzing heeft of liever zelf de ondersteuning betaalt kunt u contact op nemen over de prijzen. 

JA! Opvoedadvies is aangesloten bij beroepenverenigingen:

AIT (associatie interactiebegeleiding en thuisbehandeling) www.aitnl.org

SKJ (stichting kwaliteitsregister jeugd) www.skjeugd.nl