JA! Opvoedadvies

JA! Opvoedadvies is een kleinschalige praktijk. Chaja Asscher is eigenaar en tevens pedagoog van deze praktijk. We geven opvoedingsondersteuning en advies in de vertrouwde omgeving bij gezinnen thuis. JA! opvoedadvies is er voor ouders met kinderen van 0 tot en met 18 jaar in Sneek en (wijde) omgeving. Bij de hulp wordt er uit gegaan van de eigen kracht van ouders en kinderen zodat het zelfvertrouwen terug komt en de draagkracht vergroot wordt zodat het opvoeden weer beter zal gaan.

JA! Opvoedadvies streeft naar de JA! in opvoeding, zodat je de ‘nee’ niet zoveel meer nodig hebt. We zijn er zowel voor kleine opvoedvragen als voor uitgebreidere gezinsproblematiek. De hulp is niet gekoppeld aan grote instanties, is laagdrempelig en er zijn meestal geen wachtlijsten. Bij een verwijzing naar JA! Opvoedadvies wordt de hulp meestal vergoed.