Aanbod

Behandelplan:  Tijdens de intake maken we een behandelplan, toegespitst op de hulpvraag. Hierin maken we samen met u doelen en spreken we de frequentie en duur van de hulp af. In de hulp richten we ons juist om de draagkracht van ouders te vergroten, zodat op een positieve manier met elkaar verder gegaan kan worden, zonder de ondersteuning van ons. Dit kan in de thuis situatie, voor praktische ondersteuning, door samen meteen aan de slag te gaan, met een of beide ouders, met of zonder de kinderen of zelfs met mensen die voor u belangrijk zijn bij de opvoeding, bijvoorbeeld met een leerkracht op school.

Methodes: In de begeleiding gebruiken we verschillende methodes, Video home training, competentiegericht, systeemgericht en oplossingsgericht werken. Systeemgericht werken aan de hand van poppetjes. Door middel van duplo-poppetjes en ander materiaal wordt het probleem van de cliënt verbeeld en de dialoog zichtbaar gemaakt en gestimuleerd. Competentie gericht werken is een methodiek die aansluiting zoekt bij de aanwezige competenties van de cliënt. Competentiegericht werken is dus een begeleidingsmethodiek die gericht is op het uitbreiden van vaardigheden van de cliënt. Aan competentievergroting ligt een model ten grondslag dat teruggrijpt op de ontwikkelingspsychologie en leertheorieën; het competentiemodel. Uitgangspunten van het competentiegericht begeleiden:
- Aansluiten bij de eigen krachten van de cliënt en proberen deze te activeren bij het realiseren van doelen;
- Prioriteit geven aan het functioneren in het dagelijks leven;
- Gericht zijn op zo zelfstandig mogelijk functioneren;
- Accent leggen op het creëren van nieuwe mogelijkheden;
- Samen opbouwen en activeren van een steunend netwerk;

Video home training is een vorm van begeleiding door middel van een kort filmpje van een gezinssituatie. Door het bespreken van deze beelden van de thuissituatie, wordt zichtbaar wat goed loopt in de communicatie en wat verbeterd kan worden. De video-opnames worden samen met de ouder besproken, met als doel de ouder bewust te maken van het functioneren en de behoeftes van het kind. Hierdoor wordt de ouder beter in staat het kind op een positieve manier te ondersteunen bij zijn ontwikkeling. De ervaring leert, dat de meeste ouders bij het terugkijken van de beelden zelf snel zien wat hun kind nodig heeft en zelf ook goed kunnen vertellen hoe zij hun eigen handelen daar op af kunnen stemmen. Indien meer ondersteuning gewenst is dan alleen met de opvoeding kunnen we hulp bieden met het vinden van de juiste zorginstellingen.

Het aanbod van JA! Opvoedadvies is voor ouders, kinderen, adolescenten, profesionals en instellingen. De doelgroep betreft ouders met kinderen tussen de 0 en 18 jaar. Voor ouders met kleine of grotere opvoedingsvragen. 

  • Ouders met kinderen met gedragsproblemen.
  • Ouders met kinderen waar de dagelijkse routine niet gemakkelijk verloopt.
  • Ouders die de stap naar grote instelling niet prettig vinden.
  • Ouders die behoefte hebben om te praten en brainstormen over de opvoeding.
  • Ouders en kinderen die (samen) een traumatische ervaring hebben gehad
  • Kinderen die een betere relatie willen met hun ouders.
  • Kinderen die beter willen omgaan met hun broertje/ zusje.
  • Kinderen die denken dat het leuker kan worden in de omgang met leeftijdsgenootjes.
  • Kinderen die denken dat hun ouders ze niet goed begrijpen.

Professionals en instellingen: Indien vanuit de zorgrelatie met uw patiënt of client de behoefte bestaat aan thuisbegeleiding, eventueel met behulp van beelden kan JA! Opvoedadvies dit voor u verzorgen. Ook voor specifieke coaching met beelden in uw bedrijf  kunt u mij benaderen. Als u nog andere vragen heeft kunt u gemakkelijk contactopnemen om te overleggen hoe JA! Opvoedadvies iets voor u kunt betekenen. 

Verhinderd voor een afspraak? 
Wanneer u verhinderd bent voor een afspraak wordt u verzocht dit minimaal 24 uur van te voren kenbaar te maken. Niet afgemelde of binnen 24 uur van te voren (op werkdagen) afgemelde afspraken kunnen in rekening worden gebracht. In het weekend geldt dat de afzegging voor de maandagafspraken op vrijdag moet plaats vinden.